Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

doc bao moi nhat trong ngay 2 thang 7 nam 2011, giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

doc bao moi nhat trong ngay 2 thang 7 nam 2011, giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

doc bao tin tuc moi nhat trong ngay 2 thang 7 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 2-7-2011, 02/07/2011, 2/7/2011, 2/7  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

tin tuc moi nhat trong ngay 2 thang 7 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 2-7-2011, 02/07/2011, 2/7/2011, 2/7  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay
tin tuc moi nhat trong ngay 2 thang 7 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 2-7-2011, 02/07/2011, 2/7/2011, 2/7  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay
tin tuc moi nhat trong ngay 2 thang 7 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 2-7-2011, 02/07/2011, 2/7/2011, 2/7  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay
tin tuc moi nhat trong ngay 2 thang 7 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 2-7-2011, 02/07/2011, 2/7/2011, 2/7  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

tin tuc moi nhat trong ngay 1 thang 7 nam 2011, giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay


tin tuc moi nhat trong ngay 1 thang 7 nam 2011, giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

tin tuc moi nhat trong ngay 1 thang 7 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 1-7-2011, 01/07/2011, 1/7/2011, 1/7  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

tin tuc moi nhat trong ngay 1 thang 7 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 1-7-2011, 01/07/2011, 1/7/2011, 1/7  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay
tin tuc moi nhat trong ngay 1 thang 7 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 1-7-2011, 01/07/2011, 1/7/2011, 1/7  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay
tin tuc moi nhat trong ngay 1 thang 7 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 1-7-2011, 01/07/2011, 1/7/2011, 1/7  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

doc bao moi nhat trong ngay 30 thang 6 nam 2011, giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

tin tuc moi nhat trong ngay 30 thang 6 nam 2011, giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

tin tuc moi nhat trong ngay 30 thang 6 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 30-6-2011, 30/06/2011, 30/6/2011, 30/6  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay
tin tuc moi nhat trong ngay 30 thang 6 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 30-6-2011, 30/06/2011, 30/6/2011, 30/6  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay
tin tuc moi nhat trong ngay 30 thang 6 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 30-6-2011, 30/06/2011, 30/6/2011, 30/6  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay
tin tuc moi nhat trong ngay 30 thang 6 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 30-6-2011, 30/06/2011, 30/6/2011, 30/6  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

tin tuc moi nhat trong ngay 29 thang 6 nam 2011, giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

tin tuc moi nhat trong ngay 29 thang 6 nam 2011, giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

tin tuc moi nhat trong ngay 29 thang 6 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 29-6-2011, 29/06/2011, 29/6/2011, 29/6  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

tin tuc moi nhat trong ngay 29 thang 6 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 29-6-2011, 29/06/2011, 29/6/2011, 29/6  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay
tin tuc moi nhat trong ngay 29 thang 6 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 29-6-2011, 29/06/2011, 29/6/2011, 29/6  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay
tin tuc moi nhat trong ngay 29 thang 6 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 29-6-2011, 29/06/2011, 29/6/2011, 29/6  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

tin tuc moi nhat trong ngay 27 thang 6 nam 2011, giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

tin tuc moi nhat trong ngay 27 thang 6 nam 2011, giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

tin tuc moi nhat trong ngay 27 thang 6 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 27-6-2011, 27/06/2011, 27/6/2011, 27/6  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

tin tuc moi nhat trong ngay 27 thang 6 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 27-6-2011, 27/06/2011, 27/6/2011, 27/6  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay
tin tuc moi nhat trong ngay 27 thang 6 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 27-6-2011, 27/06/2011, 27/6/2011, 27/6  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay
tin tuc moi nhat trong ngay 27 thang 6 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 27-6-2011, 27/06/2011, 27/6/2011, 27/6  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

tin tuc moi nhat trong ngay 26 thang 6 nam 2011, giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

tin tuc moi nhat trong ngay 26 thang 6 nam 2011, giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

tin tuc moi nhat trong ngay 26 thang 6 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 26-6-2011, 26/06/2011, 26/6/2011, 26/6  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

tin tuc moi nhat trong ngay 26 thang 6 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 26-6-2011, 26/06/2011, 26/6/2011, 26/6  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay
tin tuc moi nhat trong ngay 26 thang 6 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 26-6-2011, 26/06/2011, 26/6/2011, 26/6  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay
tin tuc moi nhat trong ngay 26 thang 6 nam 2011, tin tức mới nhất trong ngày 26-6-2011, 26/06/2011, 26/6/2011, 26/6  tinh hinh bien dong
giá vàng, thời sự, kinh tế, du bao thoi tiet, chung khoang, van hoa, tin tuc moi nhat, tin trong ngay

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

xem bộ ảnh Obama đánh bida với Bin Laden


Lại xuất hiện ‘phiên bản’ Obama và bin Laden ở Brazil. Hai kẻ thù “không đội trời chung” này vui vẻ uống rượu, chơi bida và bàn luận hòa bình thế giới.

Lộ ảnh 'thân mật' của Obama và bin Laden
Thực tế, thi thể của bin Laden bị vùi sâu dưới biển, nhưng dư âm sau cái chết của trùm khủng bố vẫn còn “lưu lại” ở nhiều nước. Hết “em trai song sinh” của Osama lộ diện tại Canada, lại tới một phiên bản thứ hai của trùm khủng bố xuất hiện tại Brazil.
Đó là anh Fernandez, 51 tuổi, một ông chủ quán bar tại đất nước lớn nhất châu Mỹ này. Vì diện mạo y chang trùm khủng bố nên Fernandez luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, thậm chí còn đem lại chút phiền toái cho đời tư của anh. “Tôi là một bin Laden yêu hòa bình và căm ghét chiến tranh!”, Fernandez hài hước chia sẻ.
Thật tình cờ, ba năm trước, Osama “phẩy” quen biết một người bạn có diện mạo giống đúc Tổng thống Mỹ Obama. Anh này tên Silva, 42 tuổi, là một thương nhân và cũng là mục sư. Cảm thấy đây là duyên trời định, hai người nhanh chóng kết thân ngay từ lần đầu gặp gỡ và cùng nhau “đối ẩm”, bàn chuyện chính trị.
Về sau, đôi bạn này chụp rất nhiều tấm hình thể hiện tình bằng hữu thắm thiết. Hai người cho hay: “Những buổi gặp gỡ của chúng tôi là vì hòa bình thế giới”.
Cùng hòa vào không khí vui vẻ của Obama và bin Laden “phẩy” tại quán bar của Brazil:
…cùng chơi bida…
…”nhậu nhẹt”…
…chơi trốn tìm…
Obama “phẩy” thực chất là ông chủ một quán bar tại Brazil.